Minneskväde 5

MINNESKVÄDE 5

 
Kronprins husarvisa
 
Vi raska husarer är alla
af gammalsvensk anda och pli.
Vi Bornhöftshusarer oss kalla,
som vet att slåss eller falla,
då konung och plikt det befalla,
och sätta vår ära häri.
Vi raska husarer är alla,
af gammalsvensk anda och pli.
 
Hej, ratsch öfer stockar och stenar,
vi rida i rök ochi damm!
Hej, hopp öfver diken och renar!
Hvad gör det, om sprakfålen skenar?
Husaren sitt ryckte förtjenar
att ändå till målet nå fram.
Hej, ratsch öfver stockar och stenar,
vi rida som storvinden fram!
 
Och riddersmän äro vi alla
Sannt bröder, och zwei mal  >hurra<!
Vi goda kamrater oss kalla.
Därpå, som när åskorna knalla,
och så att det hörs till Vallhalla,
två dundrande hurra vi ta’.
Ja vi äro riddersmän all.
Sannt bröder, och zwei mal >hurra<!
 
Och kallar oss kungen att strida,
raskt sitter i sadeln vi upp.
Ej fiendens anfall vi bida,
nej kvickt den vi pampen ur slidan,
och rida så sida vid sida
för land och för kung vår galopp.
Ja, rida så sida vid sida
för land och för kung vår galopp!
 
Hyllning åt fosterlandet
 
Vårt fosterland!  Hvad innebär de orden?
Ej blott det land, som fäderns aska bär!
Vårt fosterland, är frihet här i norden!
Det skydd för lag och rätt och forskning är.
Det år allt godt, hvartill vi nu oss trygga.
Den framtid ock, vi nya släkten bygga.
 
Det är idèn, det land, som sammanknyter
vår forntid, nutid och vårt framtidshopp.
Det är den väg, som svenska folket bryter
till sanningens och rättens segerlopp!
Det är allt stort, allt ädelt, svensk har danat,
allt skönt vi älskat, diktat, tänkt och anat.
 
Beskydde Gud vårt land, vår kung, vår fana,
vår svenska duk, som trohetsfärgen bär.
Kring den städs’ gånge fram på ljusets bana
en ungdomsfrisk och ädel kämpahär!
Hell fosterlandet, älskadt högst på jorden!
Stå stark du ljusets riddarvakt i norden.
 
                                        Stellan Mörner.