Musiken

REGEMENTSMUSIKEN

Regementsmusiken har mycket gamla anor. Det började sannolikt en tid efter det att regementena införde s.k. regementstrumpetare (signalgivare) vilka tillsammans med standarförarna var de som samlade regementet på slagfältet.
Efter hand blev det så att varje regementsskvadron hade 2 trumpetare vilket innebar att regementet kunde ha 10 trumpetare. Det är troligt att dessa trumpetare efter hand började
spela tillsammans inte bara militära signaler utan ren s.k. underhållningsmusik.
Det kan också antagas att åtminstone en del av trumpetarna på sin fritid spelade med någon civil orkester. Mot slutat av 1600-talet bildades riktiga musikkårer vid de olika regementena för att ”med den friska musikrytmen verka livgivande på sinnet och egga till oförvägenhet”.


musikkarenpaviljongen Dessa musiker var mycket duktiga och musikkårerna rönte välförtjänt uppskattning.Kronprinsens husarregemente, vilket Husartroppen representerar, har under skicklig ledare en mycket uppskattad och omtyckt kår.

musikkaserngarden Under den mest kände ledaren N G Strömberg, som för övrigt hade en tjänsteställning vid regementet som motsvarade en underlöjtnants (nutida fänrik), nådde musikkåren sin höjdpunkt. Strömberg komponerade också regementets paradmarsch.

musikkarensv Musikkåren spelade inte bara vid militära parader och korum utan även runt om i Malmö som i Kungsparken, Slottsparken, Konditoriträdgården, på Hippodromen, på Gustav Adolfs torg och Stortorget.

konsertga Varje jul blåste musikkåren in och ut julen från burspråket på Rådhuset. I samband med detta höll man också konsert på Stortorget. Det var ett mycket uppskattat evenemang som drog stor publik. Inblåsningen hölls vanligtvis omkring den 18 december och utblåsningen tjugondedag jul.

Förutom konserter i Malmö och de övriga skånska städerna utsträckte de sina besök också till Stockholm, Gävle, Ronneby och Karlshamn. Ven och Bornholmborna fick även de lyssna till de ljuva tonerna från musikkåren.

I och med regementets nerläggning den 5 oktober 1927 försvann också musikkåren.
Husartroppen Malmö har därför startat en mässingssextett som förstärkt med trummor och iklädda husaruniformer modell 1895 spelar, förutom militärmarscher, även s.k. brunnsmusik i den gamla regementsmusikkårens anda. Vi tror också att de malmöbor som lyssnat på Malmö husarsextett njutit av musiken. Malmö husarsextett har redan under sitt första år haft flera framträdanden i Malmö och vi har sett att musiken den spelar uppskattats av åhörarna.

Husartroppen Malmö har också startat en mässingskvartett bestående av 4 tromboner. Kvartetten, som också spelar i husaruniformer av år 1895, har en repertoar av lätt underhållningsmusik som den redan har presenterat i ett par korta konserter i Malmö centrum.

Foto; ur privat ägo