Kontakt

KONTAKT

HUSARTROPPEN MALMÖ
Militärhistorisk Förening

HUSARTROPPENS KAVALLERIDAMER
MALMÖ HUSARSEXTETT
HUSARTROPPENS TROMBONKVARTETT

 

PER ASP
Telefon 0706-925681

per.asp@live.se

För att bevara minnet och förmedla kunskap om Kronprinsens Husarregemente K7 i Malmö tages foto och dylikt tacksamt emot.

Adress:
Husartroppen Malmö, Militärhistorisk förening, c/o Per Asp. S Gulsparvagatan 38 215 61 Malmö 

156_5677