Regementsnamn

REGEMENTSNAMN

 

 (Putbus – von Platens Husarkår  1757  19/12)

 KUNLIGA SVENSKA HUSARREGEMENTET
eller  WRANGELSKA  HUSARREGEMENTET                                                   1758   24/4

BLÅ  ( Putbuska )  HUSARREGEMENTET
och

GULA  ( Wrangelska )  HUSARREGEMENTET                                                 1761  20/10

KUNGLIGA HUSARREGEMENTET
eller  MöRNERSKA  HUSARREGEMENTET                                                       1766   8/10

HORNSKA HUSARREGEMENTET                                                                       1797   1/11

MÖRNERSKA HUSARREGEMENTET                                                                 1801  13/7

CEDERSTRÖMSKA HUSARREGEMENTET                                                       1816    9/1

KRONPRINSENS HUSARREGEMENTET                                                           1822   5/2

KONUNGENS VÄRFADE HUSARREGEMENTE                                              1859  11/8

HUSARREGEMENTET KONUNG CARL XV                                                      1860  18/6

KRONPRINSENS HUSARREGEMENTET                                                           1882  25/11    

 

                      

 

                                 ORGANISATION

 10  skvadroner                                     1758 – 1761

12  skvadroner                                      1761  – 1766

  8  skvadroner                                      1766 – 1772

  6  skvadroner                                      1772 –  1789

  8 skvadroner                                       1789– 1794

  6  skvadroner                                      1794  – 1797

  8  skvadroner                                      1797 – 1816

 6 skvadroner                                        1816– 1897

  5  skvadroner                                      1897  –