Garnisonsorter

GARNISONSORTER

Rügen   1758 – 1762.
Stralsund,   Wolgast,   Barth,   Greifswald,   Lassan   1762 – 1772.
Falkenberg   1772 – 1773  en skv.
Halmstad  1772 – 1773  två skv.,   1773 – 1780  en skv.,   1780 – 1782  en tr.,  
1782 – 1788  en skv.,   1789 – 1807   två skv.,   1807 – 1809  en skv.
Laholm   1772 – 1773  en skv.
Engelholm   1772 – 1883  en skv.
Helsingborg   1772 – 1882  en skv.,   1882 – 1883  två skv.,   1883 – 1897  en skv.
Malmö   1773 – 1789  en skv.,   1789 – 1821  två skv.,    1822 – 1897  tre skv.,  
1897 – 1927  fem skv.
Ystad   1773 – 1787  en skv.,   1787 – 1813  två skv.,   1813 – 1882  en skv.
Cimbrishamn   1773 1799  en skv.,   1807 – 1822  en skv.
Bjersjöholm   1773 – 1799  en skv.
Skanör och Falsterbo   1780 – 1782  en skv.
Göteborg   1810 – 1814  en afdeln. 40 man,   1814 1881 en afdeln. 25 man.

Anm.   Från dessa ståndkvarter har regementet i sin helhet eller delvis varit frånvarande under fälttåg m. m.