Husaren

HUSAREN

Från 1700-talet avses med husarer ett lätt kavalleri som kunde utföra överraskande förflyttningar och anfall.
Husaren var  beväpnad i första hand med sabel, dessutom pistol och karbin. Ordet ”husar” kommer närmast från ungerskans ”huszár” (ungefär samma uttal). Gängse anammad teori sedan gammalt gör dock gällande att ordet kommer direkt från ungers- kans ”húsz”, 20, då tjugo hushåll fick ställa ut och rusta en soldat.

När man i de Europeiska länderna började sätta upp husarförband vid 1750-talet och framåt kan en viss enhetlighet skönjas i utrustningen mellan de olika länderna. Själva husarfenomenet hade uppstått i Ungern och det var också därifrån man kopierade såväl de lätta ryttarkårerna som deras utrustning. De karaktäristiska dragen på uniformsplaggen härrör således från den ungerska klädedräkten, korta rocken ”dolman,” med sina tvärs över bröstet dragna snören eller band. Skärpet som bars runt midjan var ursprungligen ett rep att binda hästen med, men blev snart en dekorativ moderiktig klädesdetalj. Huvudbonaden i form av en strutformad skinnklädd yllemössa förekommer även denna i mellan- och östeuropeisk klädkultur, i Ungern benämns den ”colbak”. När man i Preussen satte upp husarförband gick man steget längre, då dolman med sina band kunde liknas vid ett benrangel valde man även att dekorera mössan med en dödskalle”.