1813

2013 är ett historiskt märkesår för regementet.

Efter avsättningen av Gustav IV adolf år 1809 blir Karl XIII kung. Eftersom Karl XIII är gammal och barnlös måste en ny tronföljare utses. Valet faller på en av Napoleons fältmarskalkar, Jean Baptist Bernadotte, furste av Ponte Corvo. Han adopteras av Karl XIII och tar namnet Karl Johan, sedermera Karl XIV Johan som kung. Valet måste betraktas som mycket lyckat, Sverige har nu för första gången på 100 år en fältherre och politiker på tronen, vilket i dessa tider är en stor fördel.

I mars träffas ett avtal med Storbritannien i Stockholm, som kommer att bli slutgiltigt. Sverige skall till kontinenten överföra en här på 30 000 man, som skall deltaga i striden mot Napoleon.

Den 24 mars börjar de svenska truppöverskeppningarna till Stralsund och Wismar, och den 18 maj kommer Karl Johan själv till Stralsund. Fältmarskalken Carl von Stedink för, under Karl Johan befälet över de svenska trupperna.

 

Källa: SBM