HUSARTROPPEN MALMÖ MILITÄRHISTORISK FÖRENING

Föreningens mål är att vårda och vidareföra husartraditionerna från:

Vaktparad 20 maj 06 028-1

Picture-108

DSC00372

Vaktparad 20 maj 06 035-1

KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE K 7

Genom samarbete med andra kulturella organisationer och föreningar verka för att Malmös militärhistoriska värden bevaras samt för Malmöborna levandegöra en tidsepok av unik historia  - en period då häst och vagn var det enda transportmedlet - och då Malmös försvar bestod av husarer. Husartroppen Malmö vill visa hur dessa husarer som under 155 år stod upp förMalmös försvar – och som deltog i Sveriges hittills sista slag– var klädda och utrustade. Detta vill vi göra genom uppvisningar, parader och framträdande med häst och vagn och med ridande tropp i Malmö.

 Husartroppen Malmö värnar också om säkerheten för hästar och ryttare och förtroendet mellan häst och ryttare genom att anordna miljöträningar "polisträning"hos intresserade och ryttarföreningar.


”Allt för plikten” denna devis finner man på Philip von Platens vapensköld, en slående likhet med Kronprinsens husar- regementes kamratförenings valspråk ”Minnet förpliktar”. Tyvärr är det så att minnet förbleknar med tiden och om det inte finns någon skriftlig dokumentation förbleknar det snabbare än bläcket på gamla dokument hinner bleknas.
  

HUSARTROPPENS KAVALLERIDAMER

Tränar avdelningsridning för uppvisning och tävling och kommer att synas på såväl Falsterbo Horse Show som på Malmö Horse Show

MALMÖ HUSARSEXTETT

Husartroppen Malmös mässingssextett som förstärkt med trummor och iklädda husaruniformer modell 1895 spelar, förutom militärmarscher, även s.k. brunnsmusik i den gamla regementsmusikkårens anda. Vi tror också att de malmöbor som lyssnat på Malmö husarsextett njutit av musiken. Malmö husarsextett har ett flertal framträdanden i Malmö varje år och vi har sett att musiken den spelar uppskattats av åhörarna.

Som medlem i Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar och i Kungliga Skånska Kavallerisqvadronen år Husartroppen Malmöen del av Sveriges militärhistoriska arv.

 

BLI MEDLEM

Husartroppen Malmö är en viktig del av det svenska kulturarvet som behöver ekonomiskt stöd för att fortsatt kunna glädja mer än 

100 000 människor varje år. 

Vi behöver bli ännu fler!

 Från 1 oktober blir man medlem för nästkommande år.

Bli medlem genom att betala in 150 kr på vårt bankgiro 

224-6916. 

Välkommen som medlem!